Paslaugų įkainiai

„Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl viešosios įstaigos Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros teikiamų kūrybinio inkubatoriaus Kultūros fabriko paslaugų įkainių patvirtinimo“ (2015 m. lapkričio 13 d. Nr. T1-335)