Kas gali tapti “Kultūros fabriko” rezidentu?

Rezidentais gali tapti menininkai ir kūrėjai (fiziniai asmenys) bei juridiniai asmenys (SVV subjektai) – jaunos kūrybinėms industrijoms Lietuvoje priskirtinų sričių įmonės.

Inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ rezidentų prioritetinės veiklos sritys:

  • Šiuolaikiniai nepriklausomi scenos menų kūrėjai (teatras, šokis).
  • Kūrybinių, ypač skaitmeninio turinio, industrijų atstovai.
  • Informacinių ir technologinių verslų startuoliai, socialinių ir kūrybiškų technologijų verslų atstovai.
  • Visų dizaino sričių atstovai, architektai, verslumo ir kūrybinių partnerysčių iniciatyvos, tarpsritiniai kūrybiniai projektai.
  • Videomeno atstovai, kino ir teatro edukacija.


Kaip galima tapti KUFA rezidentu?

  • PIRMAS ŽINGSNIS - Reikia užpildyti trumpą susisiekimo formą ir dienos bėgyje sulaukti atsakymo.
  • ANTRAS ŽINGSNIS - Sulaukus atsakymo iš KUFA administracijos, atvykti į "Kultūros fabriką" susipažinti.
  • TREČIAS ŽINGSNIS - Užpildyti rezidavimo inkubatoriuje paraišką ir pateikti savo veiklos inkubatoriuje programas. Remiantis steigėjo patvirtintais atrankos kriterijais, inkubatoriaus ekspertų taryba įvertins ir patvirtins potencialių rezidentų paraiškas, o inkubatoriaus administracija pasirašys nustatytos formos sutartį.