Atgal į Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia SVV atstovus teikti paraiškas

2022 04 21

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, veikiantys socialinėje, ekonominėje ir kūrybinėje srityse, turintys socialinę ir (ar) ekonominę vertę kuriančių idėjų ir siekiantys reprezentuoti Klaipėdos miestą, kviečiami teikti paraiškas dalinio finansavimo konkursui. 
Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

KAS GALI TEIKTI

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Klaipėdos miesto savivaldybėje įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama dalinio finansavimo projektų konkurso sąlygų apraše (aprašas).

PROJEKTŲ SĄLYGOS

Prioritetas teikiamas naujiems Klaipėdos mieste įsikūrusiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurie inovatyvių idėjų įgyvendinimui pasitelkia partnerius (projektų vertinimo kriterijai) bei planuoja arba vykdo veiklą senamiesčio ir (arba) konversinėse teritorijose. Nauji iki 36 mėn. Klaipėdos miesto savivaldybėje veikiantys smulkaus ir vidutinio verslo subjektai.

Projektui bus skiriama iki 80 proc. bendros projekto vertės, bet ne daugiau kaip 15 000 Eur.

Veiklos turi būti įgyvendintos 2022 m.

Projektų paraiškos gali būti teikiamos šioms veikloms:

  • Rinkos veiklos plėtra (rinkos plėtra įtraukiant naujus segmentus);
  • Paslaugų teikimo būdų plėtra;
  • Investicijos į inovacijas;
  • Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas SVV subjektų bendradarbiavimo pagrindu, turintis tęstinį pobūdį ir verslą skatinantį poveikį daugumai toje erdvėje ir aplink ją esantiems verslo subjektams.

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos iki 2022 m. gegužės 10 d. 17 val. turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų (aprašo 14 punktas). Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

2022 m. gegužės 3 d. 14 – 15:30 val. vyks konsultacijos SVV subjektų projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų pildymo klausimais.

Dalyvių išankstinė registracija vyksta iki š. m. balandžio 29 d. 17 val. el. paštu: greta.gaudiesiute@klaipeda.lt, nurodant dalyvio vardą, pavardę bei atstovaujamą SVV subjektą (iškart galite pateikti klausimus raštu).

Konsultacijos bus vykdomos nuotoliniu būdu. Nuoroda į virtualią konsultaciją bus siunčiama elektroniniu paštu š. m. gegužės 2 d.

Kilus klausimams konsultuoja: Greta Gaudiešiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 46) 39 60 15,
el. p. greta.gaudiesiute@klaipeda.lt.